Viện Nghin Cứu Và Phát Triển Nhân Lực cam kết: cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, có trình độ ngoại ngữ và tin học,… đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Các cam kết cụ thể là:

1. Tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và rèn luyện cho sinh viên theo đúng chương trình khung, chương trình chi tiết đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và đánh giá chất lượng sinh viên theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

3. Đảm bảo số lượng và chất lượng giảng viên theo quy định hiện hành và mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học và nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại hóa, từng bước bắt kịp sự phát các trường có uy tín trong và ngoài nước.

4. Không ngừng mở rộng liên kết đào tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các hệ đào tạo, liên thông giữa các hệ đào tạo, gắn chất lượng và ngành nghề đào tạo với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội trong ngắn, trung và dài hạn.

5. Tạo môi trường thuận lợi nhất cho sinh viên có thể phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào và các hoạt động đoàn thể, xã hội khác.

6. Đảm bảo duy trì tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường và Khu nội trú sinh viên, giúp sinh viên an tâm và có môi trường tốt cho việc học tập, rèn luyện.

7. Hỗ trợ sinh viên trong việc học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm; giới thiệu, giúp đỡ cho sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm thích hợp với ngành nghề đã được đào tạo.

Viện Nghin Cứu Và Phát Triển Nhân Lực - Luôn Tiên Phong Về Phát Triển Nhân Lực
Viện Nghin Cứu Và Phát Triển Nhân Lực – Luôn Tiên Phong Về Phát Triển Nhân Lực

Giới thiệu tổng quan

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Chức năng:

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn về khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nhân lực

Nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nhân lực
  2. Cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyển giao các nội dung nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp theo qui định của pháp luật như: phương pháp giảng dạy, chương trình, giáo dục đào tạo; thực hiện các chương trình đào tạo thường xuyên, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; Tư vấn chính sách về đào tạo, phát triển nhân lực, cung ứng lao động có kỹ năng nghề cao cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động theo qui định của pháp luật.
  3. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Tầm nhìn – Sứ mệnh

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp; cầu nối tri trức, khoa học kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; giao lưu kết nối

Tầm nhìn: Viện Nghin Cứu Và Phát Triển Nhân Lực trở thành tổ chức có uy tín trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong quản lý đào tạo, quản trị doanh nghiệp chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn trong nước, trong khu vực và quốc tế.

Giá trị cốt lõi: ĐỔI MỚI – KHÁC BIỆT – UY TÍN.

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC (HRD)

Trụ sở chính: 210 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

⇒ Điện thoại:  0836.44.55.33 – Zalo:  0836.44.55.33

⇒ Website:  https://hrd.edupro.edu.vn/

⇒ Email: hrd.edupro.edu.vn@gmail.com

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC-TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 56 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

⇒ Điện thoại:  0836.44.55.33 – Zalo:  0836.44.55.33

⇒ Website:  https://hrd.edupro.edu.vn/

⇒ Email: hrd.edupro.edu.vn@gmail.com

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC-ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 80B Lê Duẩn, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

⇒ Điện thoại:  0836.44.55.33 – Zalo:  0836.44.55.33

⇒ Website:  https://hrd.edupro.edu.vn/

⇒ Email: hrd.edupro.edu.vn@gmail.com

Đối tác của chúng tôi